Ontwerpen van social software

11 september 2007 door Rene Jansen

Als spreker a.s. donderdag tijdens “the web and beyond” is ons gevraagd om op deze blog alvast wat te vertellen over onze presentatie. Nog niet veel sprekers hebben daar gebruik van gemaakt, dus hopelijk volgen er meer schaapjes over de dam, zodat we donderdag alvast wat meer van elkaar weten en van wat eenieder gaat vertellen.

De titel van onze presentatie is “Ontwerpen van social software - het perspectief van de socialized enterprise”. Met de groei van blogs, wiki’s en andersoortige “user generated content”, laten klanten steeds vaker luid en duidelijk hun mening horen. Aanleiding om hun stem te laten horen is bijvoorbeeld dat ze zwaar teleurgesteld zijn, of juist vol passie en enthousiasme een product of dienst gebruiken. Nuance is bij al deze berichten vaak ver te zoeken. Organisaties die gewend zijn om traditioneel met hun omgeving te communiceren, of marketingcommunicatie-afdelingen die graag controle hebben over hun merkboodschappen, worden zo geconfronteerd met het feit dat ze onderwerp van gesprek zijn terwijl ze daar geen controle op (lijken te) hebben. Je zou kunnen zeggen: waarschijnlijk waren die klanten altijd al teleurgesteld of enthousiast over je aan het praten, maar op internet is het wel gelijk veel zichtbaarder (en daarmee soms extra pijnlijk).

In een whitepaper met de titel “Help, de consument praat terug” die we begin dit jaar met zo’n 35 marketeers co-creëerden, gingen we er al op in wat dit allemaal betekent voor marketeers.

Tijdens onze presentatie op Eday willen we vooral ingaan op het ontwerpvraagstuk dat uit al die terugpratende klanten voortkomt: hoe ontwerp je een site waar mensen actief worden, ofwel, sociaal gedrag gaan vertonen. Welke rol speelt de rolopvatting die mensen hebben daarbij? En lekker praktisch: hoe ga ik hier morgen mee aan de slag?

Ik hoop je a.s. donderdag te ontmoeten om in een goed gesprek met elkaar van gedachten te wisselen. Onze bijdrage is van 16.00 - 16.35 in ruimte Thee 2.1.

PS: Op het programma staat de naam Mark Schoondorp als spreker. Hoop niemand teleur te stellen dat Mark er helaas niet bij kan zijn en ik de honours waar neem…

Usability Issues in the Information Overload Era

10 augustus 2007 door Marcel Nahapiet

The Information Era, that’s what we are supposedly in right now. We used to have an agricultural economy, then we had the industrialisation from 1880 onwards. And since Information Technology and the endless possibilities of the Web, we have finaly arrived in the Age of Information.

Age of Information Overload

But it seems much more to be the age of Information Overload. People try to minimize the amount of information entering their worlds. HDD recorders and flicking the channels are used to skip commercials. We set up a specific e-mail account with which we register on websites so to direct possible junk mail away from our ‘normal’ email accounts to this specific one. Households in The Netherlands have a “no/no” sticker on their real world mail box to avoid getting folders and unpersonal mail. And of course no one likes these evening phone calls from companies who want to sell us their wonderful products. Too much information. All of the time.

The use of search engines

Perhaps one of the most visited types of websites are those that organize the world around us. We enter our question and the site presents us with an orderly, structured and specific vision of the world, or so we hope. Search Engines. A strange name when we use it as a find engine, a means of finding stuff that we are looking for. But any way. I read an article on the competitors of Goolge and they were judged on the relevance of the find result - okay good - and on the number of results. Of course a search engine should be able to find everything and anything - it certainly should have everything in it’s ‘database’. But are 2 million hits always better than ten thousand or ten for that matter? The search - of preferably find - results leave you with a new task: finding the one thing that you are looking for among x times 1000 hits.

Be where they want to find you

So people limit the amount of information that can reach them. And they go out hunting for information when they want to. The art is to be there when people want to find you. In my opinion this is one of the top usability issues right now that companies and experts have to tackle. User Experience (UXP) experts have to understand how people are looking for information, where and when they do so and within which context this happens. Of course, once people are able to find you, the product or site itself must be usable to create the positive overall experience.

User Experience Experts need to understand the pattern that people follow when trying to find information. This could be a new field of expertise for some UXP practitioners. Technology delivers the tools and techniques. UXP experts must deliver the persona’s and scenario’s of “people finding information and services”. A website like last.fm uses a kind of profile to recommend music to ‘people like you’. Based on what you are listening to, last.fm gives you music that might be of interest to you.

People have a motivation - a goal - to go to these sites, like community sites. Sites like this could be a location where you need to be present in order to be ‘findable’.

iTunes offers a kind of “like this? try these” like the magazine Q does. The value of the recommendation is dependent of the actual match. I bought a Kate Bush song on iTunes and because of that iTunes recommended The Pussycat Dolls. To me there was no logic in this recommendation what so ever. Is it based on them being women? My point is: the technology is the enabler. The UXP expert is the one to drive the business question “how are we going to give a valuable recommendation”. In the case of iTunes a music guru is needed, and the whole process has to be designed in a useful and userfriendly way.

Marcel Nahapiet

Welkom bij THE WEB AND BEYOND

17 juli 2007 door Marcel Nahapiet

Online zaken doen vraagt om een visie op het web en verder. Technisch is alles mogelijk, maar het fijne zit ‘em in de wijze waarop je de mogelijkheden hanteert.
THE WEB AND BEYOND gaat diep in op de mensen die je wilt bereiken, betrekken en emotioneren met onderwerpen als: communities, emotional design, klant gericht innoveren, user generated content en het versnellen van business processen. Get inspired.

Dit jaar organiseert CHI-Nederland THE WEB AND BEYOND als side event op Emerce e.day 2007.
Marcel Nahapiet - organisator THE WEB AND BEYOND 2007 op e.day

Locatie: Van Nelle Ontwerpfabriek Rotterdam

13 september 2007 -
TWAB Emerce e.day

CHI-Nederland organiseert dit jaar THE WEB AND BEYOND als side event op Emerce e.day 2007.